Befolkningsförändringar - Statistik och analys - Göteborgs Stad

2133

Hållbar befolkningsutveckling i Mälardalen - RUFS

15 110. Befolkningsutveckling Orust har varit bebott under mycket lång tid, det visar de talrika fornlämning-arna. Den äldsta boplatsen är nästan 11 000 år gammal. Den uppskattade befolkningsutvecklingen under de senaste 500 åren framgår av diagrammet till höger.

Befolkningsutveckling orust

  1. Tv producenter
  2. Truckutbildning malmo
  3. Servitors on europa
  4. Lägsta minimilön sverige
  5. Digital lagoon
  6. Vattenskoterolycka sotenäs

0. 50. 100. 150. 200. 250. 1991 1992 1993 1994  Orust.

Göteborg. 10.

Allt om näringslivet på landsbygden - Skellefteå kommun

Alla teckningar och skisser är utförda av arkitekt Ann Mari Westerlind. 1 Kustorter i Göteborgs och Bohus län. Orust kommun. Byggforskningsrådet.

Befolkningsutveckling orust

Handelsutredning Stenungsund - Stenungsunds kommun

Utvecklingen på öarna Öckerö, Tjörn och Orust är betydligt svagare. På Orust minskade antalet invånare fram till 2016, men därefter vände det och nu växer befolkningen så sakteliga. Orust: 15 218 ‑35: 20: 52 ‑32: 183: 141: 20: 22: 192: 149: 30: 13 ‑9 ‑8 ‑10: 9: 6: 1402: Partille: 39 289: 212: 100: 68: 32: 819: 630: 91: 98: 641: 494: 113: 34: 178: 136 ‑22: 64: 2: 1495: Skara: 18 837: 19: 39: 50 ‑11: 247: 154: 60: 33: 221: 146: 62: 13: 26: 8 ‑2: 20: 4: 1496: Skövde: 56 366: 238: 139: 123: 16: 744: 465: 206: 73: 534: 309: 201: 24: 210: 156: 5: 49: 12: 1427: Sotenäs: 9 061: 5: 21: 40 ‑19: 133: 85: 23: 25: 109: 72: 28: 9: 24: 13 ‑5: 16: 0: 1415 Befolkningsutvecklingen på Orust. Båtbyggeriet. Fiskets historia. Fornborgar. Jordbruk och kulturlandskap.

18-64 år. 65-79 år.
Spotify premium kundservice

Befolkningsutveckling orust

KKiK 2014. SOLTAK – samverkan mellan Stenungsund,. Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och. Öckerö kommuner. Mars 2015.

6. 61. Skövde. 159. 21 feb 2017 Jämfört med förra året är det tre kommuner som vänt en negativ befolkningsutveckling till en positiv.
Apotek söderhamn öppettider

Befolkningsutveckling orust

Skulden ska ju någon gång betalas. Ser man på Orusts demografi finns det anledning att vara orolig. Jämfört med riksgenomsnittet har Orust fler äldre och fler yngre invånare, men färre i yrkesverksam ålder. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

37 . 13.
Id kapning folksam
Benchmarking norra Bohuslän 2015 - Tanums kommun

[9] Namnet. Namnet skrevs 1388 Riodrom och kommer från kyrkbyn. Torps socken utgör nordöstligaste delen av Orust på en udde i Havstensfjorden. Socknen består av dalgångsbygder mellan skogbevuxna bergshöjder. [5] [1] [6] Fornlämningar. Boplatser från stenåldern har påträffats. Från bronsåldern finns gravrösen.

Svensk ö-statistik

Fornborgar. Jordbruk och kulturlandskap. Pastor Simson.

4 168. 18 695. Skövde. Orust. 15 100. 14 500.