Läslyftet – vad har jag tagit med mig? Språk och lärande

8248

Språk, teknik och Bockarna Bruse - Malmö stad

Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. I modulerna finns förslag på hur ni kan pröva i praktiken och här i översikten ges exempel på sådana undervisningsaktiviteter. Det är också möjligt att istället utveckla egna idéer om vad som ska prövas i verksamheten med utgångspunkt i modulens innehåll. Titta gärna in på Lärportalen för att läsa mer om de moduler som kan De flesta moduler i Läslyftet på Lärportalen består av åtta delar. En moduldel tar minst 4 timmar att genomföra. Att arbeta med en hel modul med åtta delar tar 30–40 timmar.

Laslyftet moduler

  1. Stolthet engelska
  2. Ungdomsmottagningen nybro telefon
  3. Ica flamman jönköping

Det är möjligt att ta del av Läslyftet med eller utan statsbidrag. Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande liksom för Utvärdering av Läslyftet Delrapport 4: Erfarenheter av Läslyftet i gymnasieskolan 2016/17 Sara Carlbaum, Eva Andersson och Anders Hanberger 2019-11-01 Swedish abstract: I kritiskt textarbete kan elever ges tillfälle att upptäcka att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över vilka texter vi väljer att använda i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. Länkar. https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/portal/laslyftet/Moduler/?material=Moduler/3-Grundskola/arskurs_7-9/0032_Fr%C3%A4mja%20elevers%20l%C3 TY - GEN. T1 - Skriva och förklara - en väg till ökad förståelse. AU - Pelger, Susanne. PY - 2015.

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/portal/laslyftet/Moduler/?material=Moduler/3-Grundskola/arskurs_7-9/0032_Fr%C3%A4mja%20elevers%20l%C3 TY - GEN. T1 - Skriva och förklara - en väg till ökad förståelse. AU - Pelger, Susanne.

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan - Mälardalens

ch gymnasiet. 10 nov 2015 Läslyftet bygger på kollegialt lärande, där lärare lär av och med varandra Fortbildningsmaterialet är indelat i så kallade moduler (teman). SE FILM HUR MAN KAN ARBETA.

Laslyftet moduler

Open Journal Systems Nordic Journal of Literacy Research

publications), projects, infrastructures and units at Lund University Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. I modulerna finns förslag på hur ni kan pröva i praktiken och här i översikten ges exempel på sådana undervisningsaktiviteter. Det är också möjligt att istället utveckla egna idéer om vad som ska prövas i verksamheten med utgångspunkt i modulens innehåll.

Det är Skolverket som har tagit fram upplägg och material till de olika delarna (moduler) som ingår i  Genom uppstarten av Läslyftet till hösten 2015 skapas nya Fram till 2018 kommer Läslyftet och antalet moduler successivt att utökas. LLy. Syftet med läslyftet är att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att Arbetet görs i moduler, didaktiskt material på olika teman. I första modulen i läslyftet, högläsning läser vi boken ”Petter och hans fyra getter”. Vi startar med en bildpromenad där vi bläddrar igenom  Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga att ta fram en modul inom Läslyftet som handlar om att arbeta med texter i en  Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och Just nu funderar vi mycket över vilka moduler vi ska arbeta med. av AC Randahl · 2020 — Två samtal i den statliga fortbildningssatsningen Läslyftet analyseras. bygger på kollegiala samtal om artiklar i två sådana generella moduler. nöjet att få delta i att ta fram utbildningsmaterial till Skolverkets modul om textarbete i digitala miljöer, för gymnasielärare som deltar i läslyftet,  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.
Cesaria evora youtube

Laslyftet moduler

I första modulen i läslyftet, högläsning läser vi boken ”Petter och hans fyra getter”. Vi startar med en bildpromenad där vi bläddrar igenom  Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga att ta fram en modul inom Läslyftet som handlar om att arbeta med texter i en  Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och Just nu funderar vi mycket över vilka moduler vi ska arbeta med. av AC Randahl · 2020 — Två samtal i den statliga fortbildningssatsningen Läslyftet analyseras. bygger på kollegiala samtal om artiklar i två sådana generella moduler. nöjet att få delta i att ta fram utbildningsmaterial till Skolverkets modul om textarbete i digitala miljöer, för gymnasielärare som deltar i läslyftet,  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

1.1 Modulanalysens utgångspunkter Nya moduler för skolan om bland annat nyanländas språkutveckling, tidig läsundervisning, tidig skrivundervisning, muntlig kommunikation, skrivundervisning för svensklärare… Läs vidare 1 mars, 2018 1 mars, 2018 7-9 , F-6 , Förskola , Gymnasiet , Okategoriserad , Särskola , Vuxenutbildning #skolverket , digital kompetens , digitala lärresurser , Läslyftet 0 Av de fyra nya moduler som utlovats till vårterminen har tre publicerats på Läs- och skrivportalen: Främja elevers lärande i NO, del 2, Tematiska arbetssätt och digitala verktyg och Skriva i alla ämnen. Den modul vi väntar på heter Lässtrategier för skönlitteratur. De fyra modulerna finns beskrivna i ett tidigare blogginlägg. Under läsåret 2016/17 fanns 27 moduler att välja på i Läslyftet och i utvärderingens första och tredje delrapport har dessa analyserats (Roe & Tengberg, 2016; Roe & Tengberg, 2017). Tio av dessa riktade sig till deltagare i gymnasieskolan medan det för deltagare i 2gymnasiesärskolan fanns två moduler .
Retorik kurser göteborg

Laslyftet moduler

Lärportalen är en gemensam samlingsplats för  Därför har nu all pedagogisk personal genomgått Läslyftet som kompetensutveckling. Läslyftet innehåller olika moduler. – Vi valde "Läsa och  Moduler Skolverket fotografera. Lärportalen | Arbeta med modulerna fotografera. Läslyftet i förskolan - Skolverket. Skolverket Matematik fotografera. Läslyftet i  Etikett: Läslyftet.

Leseløftet (Läslyftet) (: Videreutdanning i språk-,. Marie Wejrum rekommenderar Skolverkets moduler i Läs- lyftet, både för Eftersom lärarna på Södra skolan deltar i Läslyftet använ- de de sin pågående  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Start > Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet). Alla moduler. Visa view_list Lista view_column Kolumner. Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen.
DisboxanRecently added - MUEP - Malmö universitet

De fyra modulerna finns beskrivna i ett tidigare blogginlägg. moduler vänder sig till lärare i gymnasiesärskolan och slutligen en modul vänder sig till lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare i åk 7–9 och gymnasieskolan (Grundläggande litteracitet för nyanlända elever). Vilka skolår eller studieinriktningar de olika modulerna fokuserar på anges löpande i rapporten. Murmuration from Islands & Rivers on Vimeo.. 01.58 in i programmet Sommar i P1 berättar Sture Linnér om sitt möte med Albert Einstein – ett möte som bär kraft och som pekar ut riktningen – att utmana sitt eget tänkande och lärande. I modulen presenteras verktyg för att utveckla förståelsen för olika texters språkliga drag. Johannesskolan har statsbidrag vilket innebär att handledaren får utbildning på Malmö Högskola och avsatt tid för sitt uppdrag.

Ska du arbeta med Läslyftet? Internet & Everything

Det har också publicerats nya  På Skolverkets www-sidor förekommer ett antal ”moduler” i Skolverkets Läs- och skrivportal.

Johannesskolan har statsbidrag vilket innebär att handledaren får utbildning på Malmö Högskola och avsatt tid för sitt uppdrag.