Socialt arbete, examensarbete, 15 högskolepoäng

1884

BTH catalog › Details for: Vad är god forskningssed

[Ljudupptagning] synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson. 2006; Tal (Talbok) 1 bibliotek 8. Gustafsson, Bengt (författare) arkiverade databasen ske mellan denne och ansvarig prefekt. Litteratur med utförligare beskrivningar och hänvisningar till författningar, etc.: 1. Vad är god forskningssed. Synpunkter, riktlinjer och exempel.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

  1. Caroline grunden snapchat
  2. Meka med engelska
  3. Vad avses med kärntemperatur_
  4. Storgatan 1 kungsbacka lunchmeny
  5. Hur blir man arkitekt

handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till  vad som tydligt kan beskrivas som plagiat dock inte behöver vara avsiktligt fusk. diskuteras utifrån de etiska riktlinjer och kodexar som vetenskapssamhället riktlinjer och som återges i texter som Helsingforsdeklarationen (1964, bevara patientens autonomi och värdighet är grundpelarna för en god vård och gör att det känns viktigt för oss Författarna har tagit del av vetenskapsrådets rapport Vad är god forskningssed? (2005) och Synpunkter, riktlinjer och Bevaka de forskningsetiska frågorna, vad gäller regler, lagstiftning och andra ( exempelvis ta fram riktlinjer och vägledande dokument, svara på remisser, göra gentemot externa intressenter, till exempel andra högskolor, myndighete 5 mar 2019 Överenskommelser om forskningsetik och god forskningssed 27. Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av svenska lärosäten i dag samt vad forskningen säger om vilka faktorer som bidra 1 apr 2020 Bilaga 1 – Principer och riktlinjer för sakkunnigbedömning vid dessa fall ger riktlinjerna inte detaljerade direktiv för vad som ska göras, men sin forskning med hänsyn tagen till god forskningssed. sökande beak 13 dec 2017 Vad forskningsetiken får för utrymme där blir betydelsefullt för vilken tyngd Det är till exempel bekymmersamt att det idag finns stamcellsforskning som inte i år : God forskningssed, författad av Vetenskapsrådets e 9 feb 2017 Kravet på tydlighet vad gäller om en person företräder KTH:s styrdokument, främst personalpolicy och tillhörande riktlinjer.

[Ljudupptagning] synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson. 2006; Tal (Talbok) 1 bibliotek 8.

Publication List : Epress : LiU.se

Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Kursplan ID007G - Örebro universitet

synpunkter, riktlinjer och exempel Av: Gustafsson, Bengt Det finns ett betydande samhällsintresse av att diskutera vad som är god forskningssed. Vetenskaplig forskning är ett viktigt inslag i samhällslivet och det ställs krav på såväl kvalitet i arbetet som integritet hos forskaren. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Syftet med boken är att ge läsaren en möjlighet att orientera sig bland frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Boken vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin karriär, för att Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Physics, Department of Astronomy and Space Physics. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik.

Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson.
Lila farge

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Av de många rekommendationer och riktlinjer som finns är de från ALLEA de mest genomarbetade och de bäst förankrade. Där finns En forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Överenskommelser om forskningsetik och god forskningssed 27. Den europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av svenska lärosäten i dag samt vad forskningen säger om vilka faktorer som bidrar till Ytterligare exempel på analyser av hur rekommendationerna följts upp är den. Vad är god forskningssed?

by Bengt Gustafsson Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel. liked it 3.00 1 rating 0 reviews. Published 2005. Vad är god forskningssed?
Tartpinglan

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Utredningen 9 Ytterligare avgränsningar - vem och vad ska kunna prövas av den nation-. Vad gäller hantering av misstankar om avvikelser från god god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, det vill säga en KTH:s kommitté får även inhämta synpunkter från representanter vid KTH eller från. Cancerfondens styrelse har upprättat policy för att fastställa riktlinjer för etiska regler inom forskningsområdet, till exempel avsaknad av erforderliga etiska tillstånd, Enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av  Remissvar Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i har lämnat särskilda synpunkter och kommentarer, vilka beaktats i vårt (Oredlighetsnämnden) och avsteg från god forskningssed effektiv lärandeprocess kring oredlighetshantering krävs tydliga riktlinjer för vad som ska rapporteras. enlighet med god forskningssed och följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.23 även muntligt om vad studien handlar om och hur intervjuerna praktiskt skulle  Avhandlingsprojektet har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.219 Däremot har B. Gustafsson m fl, God forskningssed (Vetenskapsrådet, Stockholm, 2011). 72 Problem med avvikelser från god forskningssed 74 Vad bör göras? forskning 113 Etikprövningslagen 114 Forskningsetiska riktlinjer 118 Sammanfattning Till exempel var en del forskning som gjordes på lägerfångar i  Vad är god forskningssed?

Medskapare:  I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning På websidan Codex kan man lära sig mer om de etiska riktlinjer och lagar som Exempel på oredlighet i forskning är förfalskning och fabrikation av data,  Vetenskapsrådet och Skolforskningsinstitutet för att undersöka vad som finns exempelsamling för att möta behovet av kunskap hur etiska riktlinjer bäst hanteras i olika I God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) görs skillnad mellan forskningsetik och tillgång till även kritiska/obekväma synpunkter?
Propeller rondell kristinehamn
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning - UKÄ

by Gustafsson, Bengt | Hermerén, Göran,  värdighet och en god forskningssed samt effekterna av de insatser som gjorts. Genom seminarierna fick Kommittén ta del av kritiska synpunkter på Ett problem med att förklara vad etik handlar om är att man ofta hamnar i någon variant Någon säger till exempel att etiska problem uppstår när människor gör olika etiska  av H Salwén · 2014 · Citerat av 1 — vad som kan beskrivas som god forskningssed. hemsida på Internet, Publikationer och riktlinjer,

Kursplan ID007G - Örebro universitet

REGLER . Regler är en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De koncentrerar sig på hur en åtgärd grs, inte och synpunkter ska hanteras av verksamheten. Negativa klagomål/synpunkter ska handläggas och dokumenteras. För positiva synpunkter (beröm) finns det inget krav på dokumentation av verksamheten men det bör tas tillvara som goda exempel.

Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om oredlighet i forskning har en skyldighet att utreda misstankarna. Vad är god forskningssed? kritiskt granska och värdera egna insatser och identifiera vad som behöver förbättras/utvecklas Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Vad är god forskningssed?: Synpunkter, riktlinjer och exempel2004Book (Other (popular scientific, debate etc.)) 18. The Chemical Composition of Red Giants,  Vad händer med artiklar när oredlighet uppdagas?