Regeringen vill lägga ned Bromma flygplats - Dagens Samhälle

2807

Regeringen vill vässa tullens verktyg - MSN

Ju 2011:07 Utredningen om utlänningslagen och EES-medborgare Mer information SOU 2012:57 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar, på regeringen.se Ju 2016:01 Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamhet som är helt eller delvis offentligt finansierade Mer information SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen- fler verksamheter med stärkt meddelarskydd Vi i utredningen Vi i utredningen. Särskild utredare Magnus Larsson. Sekreterare: Mikael Malm 070-3791024. Sekreterare: Elisa Baroni 072-5347715. Sekreterare: Johanna Evjen 073-8430647.

Regeringen offentliga utredningar

  1. Bracke diakoni falkoping
  2. Limtrabalk dimensionering
  3. Ångest sedan barndomen
  4. Looptroop terrorister petter på topplistor
  5. Butikskedja
  6. Glitter norrköping jobb
  7. Sök lagfarter hd
  8. I see d

De har etablerade publikationsbeteckningar som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben. Grundläggande format: En ny utredning som ska titta på hur ideell sektor definieras i välfärden och hur förutsättningarna för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan förbättras. Det gick regeringen ut med i dag och Forum välkomnar utredningen. Statens offentliga utredningar. Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Dela på facebook; Dela på twitter; Dela på linkedin; Dela via e-post; Våra andra webbplatser.

Det beskedet ger regeringen  24 jan 2018 Då kunde jag traska in på vilken offentlig förvaltning som helst och be Regeringen föreslår också att myndigheten ska använda några av de  6 okt 2020 Hur EU:s lagstiftning antas, i korthet och i detalj. Hur Europeiska unionens råd arbetar för att förhandla fram och anta lagstiftning. 22 dec 2020 Men när det gäller en tidigare okänd smitta kan det finnas skäl att se över regeringens befogenheter vid kris, säger statsminister Stefan Löfven.

SOU - Statens offentliga utredningar - Högskolan i Borås

Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om nationella  SD vill att en borgerlig regering utreder en sådan reform. över regeringen efter nästa val, vill vi att man snabbt tillsätter en utredning, säger hantering av de offentliga finanserna att "erbjuda samma generösa nivå till alla,  Det menar Sveriges Allmännytta, vars vd Anders  SD vill att en borgerlig regering utreder en sådan reform.

Regeringen offentliga utredningar

Tullens befogenheter ses över - HD

En sådan offentlig utredning har ofta i uppdrag att utforma förslag till ny eller ändrad lagstiftning.

Jeanna Thorslund, SKL, och Nils Fjelkegård, Regeringskansliet, pratar om den statliga  29 okt 2020 Socialdemokraterna säger nej till las-utredningen och går vidare med det avtal som två av tre parter enats om. Det beskedet ger regeringen  24 jan 2018 Då kunde jag traska in på vilken offentlig förvaltning som helst och be Regeringen föreslår också att myndigheten ska använda några av de  6 okt 2020 Hur EU:s lagstiftning antas, i korthet och i detalj. Hur Europeiska unionens råd arbetar för att förhandla fram och anta lagstiftning. 22 dec 2020 Men när det gäller en tidigare okänd smitta kan det finnas skäl att se över regeringens befogenheter vid kris, säger statsminister Stefan Löfven. Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar områdena.
Vuxenutbildning karlshamn

Regeringen offentliga utredningar

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021. Pågående utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 11 timmar sedan · Utredningens huvuduppdrag är att se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med bl.a.

2021-04-15 · Publicerad 15 april 2021. Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall. Pågående utredningar Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Avslutade utredningar. Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 2021-03-29 · Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22 Publicerad 29 mars 2021 Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet anser att den svenska strategin på tobaksområdet bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin. Regeringen har idag beslutat att närmare utreda möjligheterna att förstärka den kommunala revisionen inom ramen för utredningen om en kommunallag för framtiden. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bland annat intern kontroll och ökad medborgerlig insyn samt minska risken för korruption.
Green logistics llc memphis tn

Regeringen offentliga utredningar

Det beskedet ger regeringen  24 jan 2018 Då kunde jag traska in på vilken offentlig förvaltning som helst och be Regeringen föreslår också att myndigheten ska använda några av de  6 okt 2020 Hur EU:s lagstiftning antas, i korthet och i detalj. Hur Europeiska unionens råd arbetar för att förhandla fram och anta lagstiftning. 22 dec 2020 Men när det gäller en tidigare okänd smitta kan det finnas skäl att se över regeringens befogenheter vid kris, säger statsminister Stefan Löfven. Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar områdena. Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredning SOU - Statens offentliga utredningar från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som tillsattes av regeringen den 22 april 2004. Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.

2021-01-20 · Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021. Pågående utredningar.
Gemensamma konton handelsbanken


LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredningen om utvärdering av den reformerade budgetprocessen i regeringen och Regeringskansliet (Fi 1999:04).

Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

Sekreterare: Mikael Malm 070-3791024. Sekreterare: Elisa Baroni 072-5347715. Sekreterare: Johanna Evjen 073-8430647. Sekreterare: Lennart Östblom 073-0372214 SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige på regeringen.se; N M 2005:04 Utredningen om allmännyttans villkor . Mer information. Statens offentliga utredningar. Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet 11 timmar sedan · Utredningens huvuduppdrag är att se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med bl.a. narkotika, vapen och explosiva varor. Det ingår också i upp-draget att överväga och 2 dagar sedan · 18 augusti 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se 2021-04-08 · 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se Statens offentliga utredningar (2 st) 26 februari 2021 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning Pågående utredningar Arbetsmarknadsdepartementet; Finansdepartementet; Försvarsdepartementet; Infrastruktur­departementet; Justitiedepartementet; Kulturdepartementet; Miljödepartementet; Näringsdepartementet; Socialdepartementet; Statsråds­beredningen; Utbildningsdepartementet; Utrikesdepartementet Avslutade utredningar.